Kurs o fotografii kobiecej

Co da ci ten kurs?

Dla kogo JEST ten kurs?

Dla kogo NIE JEST ten kurs?